დრო არ ითმენს, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა იწურება!
|

დრო არ ითმენს, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა იწურება!

1 ოქტომბერს იწურება, აუდირებული ფინანსური ანგრიშგების წარდგენის ვადა  განსაზღვრული „ბუღალტრული არიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“    საქართველოს კანონით.   კანონის მე-9 მუხლი…

ვის ეხება და რას გულისხმობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ
|

ვის ეხება და რას გულისხმობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

კითხვა. ვართ ტურისტული ფირმა.  სულ გვყავს 16-ამდე  დაქირავებლი გიდებისა და მძღოლების ჩათვლით. არა გვაქვს რაიმე წარმოება, არ ვახორციელებთ საქმიანობას რომელიც…

ფინანსური აუდიტი
|

ფინანსური აუდიტი

2019 წლის 15 თებერვლიდან ჩვენი კომპანია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აუდიტორთა რეესტრში დარეგისტრირდა (რეგისტრაციის ნომერი SARAS-F-972332). კომპანიას…

სპეციალური საწარმო
|

სპეციალური საწარმო

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად საგადასახადო კანონმდებლობაში ჩნდება სპეციალური საწარმოს ცნება, რომელიც მიმართულია საქართველოს ოკუპირებულ…

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
|

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი წარმოადგენს ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს საქონლის წარმოშობის ქვეყანას. საქართველოს ეკონომიკურ…

ოფშორული ზონები

ოფშორული ზონები

ოფშორული ზონა არის თავისუფალი ეკონომიკური ზონის განსაკუთრებული სახე, სადაც შეღავათიანი რეჟიმი მიმზიდველ გარემოს ქმნის კომპანიებისთვის თავიანთი საქმიანობის განსახორციელებლად. ოფშორული ზონისთვის…

ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოსვთის (DCFTA)

ევროკავშირის თავისუფალი სავაჭრო სივრცე საქართველოსვთის (DCFTA)

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ის ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის…

მიკრო ბიზნესის 21 იდეა

მიკრო ბიზნესის 21 იდეა

დღესდღეობით უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს იყოს თვით დასაქმებული და დაიწყოს მცირე ბიზნესი. განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა ხომ…

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

პარადოქსია მაგრამ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს მშპ-ში სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი 2015 წელს პირველადი მონაცემების მიხედვით 17%-ს შეადგენს,…