შეცდომების გასწორება

შეცდომების გასწორება

შეცდომა ადამიანის ცხოვრებისა და საქმიანობის განუყოფელი თანმხლები ნაწილია. უფრო მეტიც, ძალზე ახლოსაა ჭეშმარიტებასთან გამოთქმა – შეცდომას არ უშვებს მხოლოდ ის,…