დაზღვეულია GPI ჰოლდინგში

2014 წლის იანვარში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ბუღალტრების/აუდიტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ.

ამიერიდან შპს Financial Outsource-ს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი უზრუნველყოფილია ისეთი ავტორიტეტული სადაზღვევო კომპანიის მიერ როგორიცაა GPI ჰოლდინგი, რაც დამატებით კომფორტს წარმოადგენს ჩვენი კლიენტებისათვის.

Similar Posts