სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები
|

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

პარადოქსია მაგრამ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს მშპ-ში სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი 2015 წელს პირველადი მონაცემების მიხედვით 17%-ს შეადგენს,…

2018 წლიდან ფიზ. პირების მიერ ჯართის ჩაბარებიდან მიღებული შემოსავლები იბეგრება
|

2018 წლიდან ფიზ. პირების მიერ ჯართის ჩაბარებიდან მიღებული შემოსავლები იბეგრება

2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად ზოგიერთი სახეობის საქონლის მიწოდების შედეგად ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი…

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
|

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

საქონლის წარმოშობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი წარმოადგენს ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ დოკუმენტს, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად ადასტურებს საქონლის წარმოშობის ქვეყანას. საქართველოს ეკონომიკურ…

დაზღვეულია GPI ჰოლდინგში
|

დაზღვეულია GPI ჰოლდინგში

2014 წლის იანვარში ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ბუღალტრების/აუდიტორების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ. ამიერიდან შპს Financial Outsource-ს მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი უზრუნველყოფილია…