რესტრუქტურიზაცია

რესტრუქტურიზაციასთან დაკავშირებული თითოეული სცენარი საჭიროებს სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალთა ჩართვას, შესაბამისად ჩვენ გთავაზობთ მომსახურებათა ფართე სპექტრს, რაც აუცილებელია კონკრეტული სიტუაციისათვის. არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით შეგიდგენთ ყველაზე ეფექტურ რესტრუქტურიზაციის გეგმას, რაც დაგვეხმარება თქვენი სტრატეგიული მიზნის მიღწევაში.

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული რესტრუქტურიზაციის სერვისი მოიცავს.

• კორპორატიული რესტრუქტურიზაცია:
ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებსა და ინვესტორებს გაიუმჯობესონ კაპიტალის უკუგების მაჩვენებლები. ჩვენ დაგეხმარებით პროცესების მართვის შეფასებასა და გარდაქმნაში, ასევე კაპიტალისა და ინვესტიციების უკეთ დაბანდებაში, ბიზნეს გეგმების ობიექტურად შეფასებაში.

• საბრუნავი საშუალებების მენეჯმენტი:
ჩვენ დაგეხმარებით გაიუმჯობესოთ ფულადი ნაკადების მდგომარეობა და და გამოათავისუფლოთ სახსრები მიმდინარე კაპიტალურ ანგარიშებზე (დებიტორები, კრედიტორები, სასაქონლო ნაშთები), რასაც შედეგად მოყვება საერთო ლიკვიდობის გაუმჯობესება და ფინანსური რესურსების მართვის ეფექტური სტრატეგია.

ჩვენი მთავარი კლიენტები არიან

financial outsource_wizzair logo
financial outsource_vetpharm logo
financial outsource_save the children logo
financial outsource_process solutions logo
financial outsource_kubiki ge logo
financial outsource_Iberia business group logo
financial outsource_GPI Holding logo
financial outsource_Eden Rent wizz car logo
financial outsource_altitude logo black
financial outsource_demax group logo black
financial outsource_wasabi logo black
financial outsource_eurofast logo black
financial outsource_eurofasad logo
financial outsource_cube logo
financial outsource_Caucasus Research Resource Center logo
financial outsource_belnat logo