ბიზნეს იურისტის მომსახურება

Financial Outsource გთავაზობთ დახმარებას თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი იურიდიული დოკუმენტის შედგენასა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან თანხვედრაში მოყვანაში. ჩვენი იურისტები გაგიწევენ როგორც წერილობით ასევე ზეპირ კონსულტაციებს.

ჩვენი კლიენტების უმეტესობა სარგებლობს იურისტის აუთსორსი ნგით. აღნიშნულ ურთიერთობას გააჩნია 3 მნიშვნელოვანი პრივილეგია:
ა) ჩვენ სიღრმისეულად ვიკვლევთ თქვენი ბიზნესის იურიდიულ მხარეს;
ბ) ჩვენი თანამშრომლობა გამიზნულია გრძელვადიანი ურთიერთობისათვის და ამგვარად უზრუნველვყოფთ მაქსიმალურად ეფექტურ სერვისს და
გ) ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში ეტაპობრივად ვხდებით თქვენი გუნდის ნაწილი და ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შეგვაქვს თქვენს სამომავლო წარმატებებში.

აღნიშნულ სფეროში გთავაზობთ:

  • ბიზნესის წამოწყებისთან დაკავშირებული კონსულტაციები
  • სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება
  • კონსულტაციებიკორპორაციული სტრუქტურის მომზადებაში
  • კომერციული კონტრაქტები
  • შრომითი კონტრაქტები
  • ბიზნესის რეორგანიზაცია
  • სესხის მიღება-გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია
  • დებიტორული დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება
  • სტრატეგიული თანამშრომლობის გაფორმება
  • სპეციფიური აქტივების მიღება-გაცემა

ჩვენი მთავარი კლიენტები არიან

financial outsource_wizzair logo
financial outsource_vetpharm logo
financial outsource_save the children logo
financial outsource_process solutions logo
financial outsource_kubiki ge logo
financial outsource_Iberia business group logo
financial outsource_GPI Holding logo
financial outsource_Eden Rent wizz car logo
financial outsource_altitude logo black
financial outsource_demax group logo black
financial outsource_wasabi logo black
financial outsource_eurofast logo black
financial outsource_eurofasad logo
financial outsource_cube logo
financial outsource_Caucasus Research Resource Center logo
financial outsource_belnat logo