ბიზნეს იურისტის მომსახურება

Financial Outsource გთავაზობთ დახმარებას თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი იურიდიული დოკუმენტის შედგენასა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან თანხვედრაში მოყვანაში. ჩვენი იურისტები გაგიწევენ როგორც წერილობით ასევე ზეპირ კონსულტაციებს.

ჩვენი კლიენტების უმეტესობა სარგებლობს იურისტის აუთსორსინგით. აღნიშნულ ურთიერთობას გააჩნია 3 მნიშვნელოვანი პრივილეგია:
ა) ჩვენ სიღრმისეულად ვიკვლევთ თქვენი ბიზნესის იურიდიულ მხარეს;
ბ) ჩვენი თანამშრომლობა გამიზნულია გრძელვადიანი ურთიერთობისათვის და ამგვარად უზრუნველვყოფთ მაქსიმალურად ეფექტურ სერვისს და
გ) ჩვენი თანამშრომლობის ფარგლებში ეტაპობრივად ვხდებით თქვენი გუნდის ნაწილი და ჩვენი მოკრძალებული წვლილი შეგვაქვს თქვენს სამომავლო წარმატებებში.

აღნიშნულ სფეროში გთავაზობთ:

  • ბიზნესის წამოწყებისთან დაკავშირებული კონსულტაციები
  • სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება
  • კონსულტაციებიკორპორაციული სტრუქტურის მომზადებაში
  • კომერციული კონტრაქტები
  • შრომითი კონტრაქტები
  • ბიზნესის რეორგანიზაცია
  • სესხის მიღება-გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია
  • დებიტორული დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება
  • სტრატეგიული თანამშრომლობის გაფორმება
  • სპეციფიური აქტივების მიღება-გაცემა