სახელფასო მომსახურება

ყველა კომპანიას აქვს მისთვის დამახასიათებელი სახელფასო სტრატეგია. ჩვენ გამოვითვლით თქვენი თანამშრომლების მისაღებ ხელფასებს, ამავდროულად შემოსავლების სამსახურს წარვუდგენთ შესაბამის დეკლარაციებსა და საინფორმაციო ფორმებს. საჭიროების შემთხვევაში თითოეულ თანამშრომელს მოვუმზადებთ და წარვუდგენთ სახელფასო უწყისებს. გარდა ამისა უზრუნველვყოფთ თანამშრომელთა აღრიცხვიანობას ჯანმრთელობის გაუარესების ან/და დღესასწაულებთან დაკავშირებული მოცდენების გათვალისწინებით.

გარდა ამისა თქვენს თანამშრომლებს შევუვსებთ საშემოსავლო გადასახადის დაბრუნებასთან დაკავშირებულ წლიურ ფორმებს. რა თქმა უნდა კანონმდებლობა დამქირავებელს გარკვეულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს დაქირევებულ თანამშრომლებთან მიმართებაში, თუმცა ჩვენ მზად ვართ სრულყოფილად შევაფასოთ თქვენი კომპანიის შრომით რესურსებთან დაკავშირებული პროცესები, დანახარჯები, სააღრიცხვო ფორმები და წარდგენის ვადები.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგი სახის თანამონაწილეობას:

  • კონსულტაციები სტრატეგიულ საკითხებში
  • დახმარება კორპორაციულ ტრანზაქციებში
  • უცხოელი თანამშრომლები
  • შრომითი კონტრაქტის შეწყვეტასთან დაკავშირებული დანახარჯები
  • ყოველდღიური სახელფასო პროცედურები
  • წლიური ფორმების შევსება

ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

ჩვენი მთავარი კლიენტები არიან

financial outsource_wizzair logo
financial outsource_vetpharm logo
financial outsource_save the children logo
financial outsource_process solutions logo
financial outsource_kubiki ge logo
financial outsource_Iberia business group logo
financial outsource_GPI Holding logo
financial outsource_Eden Rent wizz car logo
financial outsource_altitude logo black
financial outsource_demax group logo black
financial outsource_wasabi logo black
financial outsource_eurofast logo black
financial outsource_eurofasad logo
financial outsource_cube logo
financial outsource_Caucasus Research Resource Center logo
financial outsource_belnat logo