კორპორაციული ფინანსები

კომპანიის სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში მრავალმხრივ შეიძლება წარმოიქმნას კორპორაციული ფინანსური მომსახურების საჭიროება, მათ შორის – ფინანსური რესურსების მოძიება, წილების შეძენა-გასხვისება, შერწყმა, რესტრუქტურიზაცია და ლიკვიდაცია.

კორპორაციული ფინანსები ბიზნესისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას წარმოადგენს. მისი საშუალებით კომპანიებს ხელი მიუწვდებათ კაპიტალზე, რაც საჭიროა მათი ზრდისა და გაფართოებისათვის.

Financial Outsource-ის კორპორაციული ფინანსები მოიცავს შემდეგ სერვისებს:

  • ბიზნესის შეფასება
  • შერწყმა
  • ბიზნესის ყიდვა-გაყიდვა
  • პარტნიორის შემოწმება

ჩვენი მთავარი კლიენტები არიან

financial outsource_wizzair logo
financial outsource_vetpharm logo
financial outsource_save the children logo
financial outsource_process solutions logo
financial outsource_kubiki ge logo
financial outsource_Iberia business group logo
financial outsource_GPI Holding logo
financial outsource_Eden Rent wizz car logo
financial outsource_altitude logo black
financial outsource_demax group logo black
financial outsource_wasabi logo black
financial outsource_eurofast logo black
financial outsource_eurofasad logo
financial outsource_cube logo
financial outsource_Caucasus Research Resource Center logo
financial outsource_belnat logo