ბიზნეს კონსულტაციები

Financial Outsource-ის გუნდი ეხმარება კომპანიებს ყველა ტიპის ბიზნეს რისკების განსაზღვრაში, რათა გაიუმჯობესონ ფინანსური მდგომარეობა და უკეთესად მოახდინონ არსებული პოტენციალის რეალიზაცია ცვალებად გარემო პირობებში.
ჩვენი პროფესიონალი სპეციალისტები ერთობლივად უზრუნველყოფენ შემდეგ სერვისებს:

მენეჯმენტ კონსულტაციები:
• ბიზნესის ეფექტურობა
• ფინანსური მენეჯმენტი
• კადრები
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები

რისკებთან დაკავშირებული კონსულტაციები:
• ბუღალტრული კონსულტაციები
• ფინანსური რისკების მენეჯმენტი
• შიდა აუდიტი
• Risk and Compliance Services
• ექსპერტიზა

წილობრივ გარიგებები და რესტრუქტურიზაცია:
• რესტრუქტურიზაცია
• კორპორაციული ფინანსები
• წილობრივ გარიგებებთან დაკავშირებული სერვისი