ბიზნეს გადაწყვეტილებები

Financial Outsource LLC-ის ბიზნეს გადაწყვეტილებების ჯგუფი უზრუნველყოფს ბუღალტერიასა და ბიზნესთან დაკავშირებულ სერვისებს ნებისმიერი ზომის კომპანიისათვის, სრული აუთსორსინგიდან წლიური ანგარიშგების შემოწმებამდე.

ჩვენ დახმარებას ვუწევთ კომპანიებს სრული საბუღალტრო და ბიზნესის ოპერაციების მასშტაბით, ხშირად როგორც ბიზნესის განვითარების სტრატეგიული კონსულტანტები.
საერთაშორისო კომპანიებს ვთავაზობთ ფინანსური, ბუღალტრული საგადასახადო და სახელფასო მომსახურების სრულ სპექტრს. Financial Outsource LLC-ის გუნდი დაგეხმარებათ საერთაშორისო გაფართოების გეგმების შემუშავებასა და დანერგვაში, ასევე საერთაშორისო კომპანიის რეგულაციების საქართველოს კანონმდებლობასთან მორგებაში.

ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი შედგება: ბუღალტრების, აუდიტორების, შემფასებლების, იურისტების, კონსულტანტების, საბაჟო ბროკერებისა და ასისტენტებისაგან. თითოეული მათგანი თავის თავში აერთიანებს ცოდნასა მრავალმხივ გამოცდილებას რაც გვეხმარება მოქნილი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჩვენი სერვისები მოიცავს:
• ბიზნესის რეგისტრაციის პროცედურებს
• ყოველდღიურ ბუღალტრულ ოპერაციებს
• მენეჯერული აღრიცხვა და ანგარიშგება
• საგადასახადო აღრიცხვა
• სახელფასო უზრუნველყოფა
• წლიური ანგარიშგება
• ბიზნეს კონსულტაციები
• რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციის პროცედურები
• საბაჟო-საბროკერო მომსახურება
• ოფის მენეჯერის სერვისი.