საუკეთესო არჩევანი საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო სიდიდის კომპანიებისთვის

მათთვის, ვისაც სურს, ეფექტურად წარმართოს მისი კომპანიის ფინანსები, საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვა.

მაღალკვალიფიციური გუნდი

ითანამშრომლე გამოცდილ პროფესიონალებთან!

მოქნილობა და ეფექტურობა

იყავი ორიენტირებული ბიზნესის განვითარებაზე!

დაზღვეული რისკები

ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია ალდაგში.

ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია

ჩვენ მოგიგვარებთ შემდეგ საკითხებს:

ჩვენ დაგეხმარებით, მინიმუმამდე შეამციროთ საგადასახადო რისკები ისე, რომ თქვენი საქმიანობა 100% შესაბამისობაში იყოს საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობასთან

რატომ Financial Outsource?

რით განსხვავდება შპს Financial Outsource სხვა დანარჩენისაგან?

გვანდეთ თქვენი ბიზნესი! გისურვებთ წარმატებებს!