სპეციალური საწარმო
|

სპეციალური საწარმო

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად საგადასახადო კანონმდებლობაში ჩნდება სპეციალური საწარმოს ცნება, რომელიც მიმართულია საქართველოს ოკუპირებულ…