დრო არ ითმენს, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა იწურება!
|

დრო არ ითმენს, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვადა იწურება!

1 ოქტომბერს იწურება, აუდირებული ფინანსური ანგრიშგების წარდგენის ვადა  განსაზღვრული „ბუღალტრული არიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“    საქართველოს კანონით.   კანონის მე-9 მუხლი…

ვის ეხება და რას გულისხმობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ
|

ვის ეხება და რას გულისხმობს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ

კითხვა. ვართ ტურისტული ფირმა.  სულ გვყავს 16-ამდე  დაქირავებლი გიდებისა და მძღოლების ჩათვლით. არა გვაქვს რაიმე წარმოება, არ ვახორციელებთ საქმიანობას რომელიც…