2015 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი უქმდება

2015 წლიდან დაუბეგრავი მინიმუმი უქმდება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 2014 წლის 24 დეკემბერს შეტანილი ცვლილების თანახმად კოდექსიდან ამღებულია 81¹ მუხლი და 153-ე მუხლის 4¹ პუნქტი. აღნიშნული ცვლილება…

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

2014 წლის 26 ივლისის კანონით #2540-რს სასიამოვნო ცვლილება შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. კერძოდ: საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის…

1 სექტემბრიდან წარმოშობის სერტიფიკატს – EUR.1 ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გასცემს

1 სექტემბრიდან წარმოშობის სერტიფიკატს – EUR.1 ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გასცემს

სსიპ შემოსავლების სამსახური 2014 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ამოქმედდა….