საშემფასებლო მომსახურება

Financial Outsource-ის პროფესიონალ შემფასებელთა გუნდი გთავაზობთ თანამედროვე მოთხოვნების შესაფერისი ცოდნითა და გამოცდილებით უზრუნველყოფილ საშემფასებლო სერვისს. ჩვენი მიზანია მაღალხარისხიანი საშემფასებლო მომსახურება რაც, თანხვედრაშია თანამედროვე საბაზრო მოთხოვნებთან.

ჩვენი შემფასებელთა გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით, რომლებიც მუშაობენ ბიზნესის ყველა სფეროში.

Financial Outsource-ის საშემფასებლო მომსახურება მოიცავს შემდეგ სფეროებს:
• უძრავი ქონების შეფასება;
• ყველა ტიპის ბიზნესის შეფასება;
• ფინანსური შეფასება-გადაფასება;
• ბიზნესისა და აქტივების შეფასება წილობრივი დავის შემთხვევაში;
• ინტელექტუალური საკუთრების შეფასება;
• ქონების შეფასება განქორწინებისას;
• გასაყიდად გამიზნული ბიზნესის შეფასება;