დაზღვეული რისკები

ჩვენი პროფესიული პასუხისმგებლობა დაზღვეულია ჯი პი აი ჰოლდინგში.

მაღალკვალიფიციური გუნდი

ითანამშრომლე გამოცდილ პროფესიონალებთან!

მოქნილობა და ეფექტურობა

იყავი ორიენტირებული ბიზნესის განვითარებაზე!
ვირტუალური ოფისის სერვისი
საკუთარ ბიზნესს იწყებთ და გსურთ თანხის დაზოგვა? ხომ არ გაქვთ სურვილი თქვენმა ბიზნესმა...
სახელფასო მომსახურება
ყველა კომპანიას აქვს მისთვის დამახასიათებელი სახელფასო სტრატეგია. ჩვენ გამოვითვლით თქვენი...
ფინანსური დაგეგმვა
ფინანსური დაგეგმვა არის კომპანია Financial Outsource-ის ინტეგრალური ნაწილი. აღნიშნული გვაძლევს...
ბიზნეს იურისტის მომსახურება
Financial Outsource გთავაზობთ დახმარებას თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებული ნებისმიერი იურიდიული...

ფინანსური აუდიტი

2019 წლის 15 თებერვლიდან ჩვენი კომპანია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის აუდიტორთა რეესტრში დარეგისტრირდა (რეგისტრაციის ნომერი SARAS-F-972332). კომპანიას უკვე აქვს უფლება ჩაატაროს სამეურნეო სუბიექტების ფინანსური აუდიტი, რაც...

სპეციალური საწარმო

2019 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებების შესაბამისად საგადასახადო კანონმდებლობაში ჩნდება სპეციალური საწარმოს ცნება, რომელიც მიმართულია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისკენ და გვთავაზობს...

დაგროვებითი საპენსიო სქემა

დაგროვებითი საპენსიო სქემა. სიახლე საგადასახადო კანონმდებლობაში

ბიტკოინი

კრიპტოვალუტა და საერთაშორისო საგადახდო სისტემა. პირველი დეცენტრალიზებული ციფრული ვალუტა. სისტემა მუშაობს ცენტრალური ბანკისა და კონკრეტული ადმინისტრატორის გარეშე. თავდაპირველი გამოშვება - 2009 წლის 9 იანვარი. მიწოდების ლიმიტი -...

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი არსი და უპირატესობები

პარადოქსია მაგრამ, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, საქართველოს მშპ-ში სოფლის მეურნეობის ხვედრითი წილი 2015 წელს პირველადი მონაცემების მიხედვით 17%-ს შეადგენს, მაშინ როდესაც ამ სექტორში დასაქმებულთა პროცენტული რიცხვი მთლიანად დასაქმებული...